Schoolraad

De schoolraad vergadert drie keer per jaar of meer, indien nodig en op verzoek van één van de geledingen.

Geleding personeel

  • Charlotte Bracke
  • Joris Gossye

Geleding ouders

  • Stijn Maheur
  • Veerle De Colvenaar

Geleding lokale gemeenschap

  • Marleen Helderweirt
  • Lea Van Houcke