Info ouderraad

Ouderraad

Onze ouderraad is een dynamische ploeg van ouders uit Zwalm en Boekel.

We streven er naar om ons ten volle in te zetten, zowel voor de school van Boekel als van Zwalm.

We willen als ouderraad heel nauw betrokken zijn bij de werking van de school, inhoudelijk én praktisch.

Wij wensen de betrokkenheid van ouders bij de school te verhogen met het oog op een betere samenwerking van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle kinderen. Daarom hechten wij een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.

Concreet betekent dit dat we de volgende vier kerntaken zullen opnemen:

  • informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en eigen werking.
  • ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
  • de lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.
  • inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid, onder andere door de schoolraad te adviseren.

We hebben ons al ingezet op tal van activiteiten georganiseerd door de school (o.a. schoolfeest, kaas- en wijnavond, kerstmarkt …) en door onszelf (aanleg, uitbreiding en onderhoud tuin in Zwalm, eindejaarsreceptie, koekjesverkoop, koffiestop bij het begin van het nieuwe schooljaar…).

Met de opbrengsten werden o.a. de kleuterplatformen in Zwalm en Boekel gerealiseerd, konden we de toiletten in Zwalm opfrissen, werd de computerklas in Boekel gerenoveerd, kregen de beide scholen nieuwe zitbanken op de speelplaats en werden digitale borden geplaatst.

We zijn alvast super gemotiveerd om dit voor de school en voor onze kinderen verder te blijven verwezenlijken.

Ben jij de ouder die ook iets wil doen voor jouw kinderen op school en wil je meedenken en de handen uit de mouwen steken? Kom dan vrijblijvend naar onze eerstvolgende vergadering. De datum en plaats kan je steeds terugvinden op de maandkalender.

Je kan de ouderraad contacteren door één van de leden aan te spreken of via ouderraad@vbzwalm.be. Dit e-mailadres wordt rechtstreeks door leden van de ouderraad beantwoord.

Voorzitters

Afdeling Munkzwalm

Stephanie Provost, mama van Gust (1ste leerjaar) en Fons (Mickeyklas)

Afdeling Baobab

Koen Denie (4de leerjaar Baobab)

Leden

Afdeling Munkzwalm:

Valerie en Cedric Claeys, mama en papa van Tess 1ste leerjaar en Fem Odilklas (Munkzwalm)

Frederik De Mulder, papa van Laurens 1ste leerjaar en Aaron Mickeyklas (Munkzwalm)

Cindy Elisabeth, mama van Deplhine 5de leerjaar, Tibo 4de leerjaar en Eline 2de leerjaar (Munkzwalm)

Stijn Maheur, papa van Lotte Julesklas (Munkzwalm)

Stéphanie Maryns, mama van Emmanuelle 1ste leerjaar en Isaline Mickeyklas (Munkzwalm)

Catherine Vanden Daelen, mama van Marie-Lou Gruwez Julesklas (Munkzwalm)

Mieke Verniest, mama van Elena 5de leerjaar, Louise 3de leerjaar en Leonie Mickeyklas (Munkzwalm)

Afdeling Baobab:

Stefanie Browaeys, mama van Céline De Clercq Poohklas (Baobab)

Karel D’Hoossche, papa van Joseph 3de leerjaar, Marie-Alice 1ste leerjaar en Ernest  Julesklas (Baobab)

Els lammens, mama van Charlotte De Ruyver 5de leerjaar (Baobab)

 

Elly Ollevier, mama van Rosa Julesklas en Dora 1ste leerjaar (Baobab)

Lies Tijtgat, mama van Merel 5de leerjaar en Finn 1ste leerjaar (Baobab)