Schoolraad

De schoolraad vergadert drie keer per jaar of meer, indien nodig en op verzoek van één van de geledingen.

Geleding personeel

  • Lieve Dommers
  • Angelique Daneels

Geleding ouders

  • Stephanie Provost
  • Stephanie Marijns

Geleding lokale gemeenschap

  • Marleen Helderweirt
  • Lea Van Houcke