Personeel

Directie
• Geert Wildemeersch
Beleidsondersteuner
• Isabelle Volckaert
• Katrien De Temmerman
Kleuterleidsters
• Katrien Bauters (Odilklas)
• Wilfrida Bekaert (kinderverzorgster)
• Angelique Daneels (Poohklas Baobab)
• Lieve Dommers (Julesklas)
• Kathleen Ghijsels (Julesklas Baobab)
• Karlien Uvijls (Mickeyklas)
• Sabine Van Wittenberghe (Nijntjesklas)
Zorg
• Martine Desmedt (zorgleerkracht lagere school)
• Aglaja Colman (zorgcoördinator)
• Greet Heyse (zorgleerkracht kleuterschool)
• Lut Windey (zorgleerkracht lagere school)
• An Petit (zorgleerkracht kleuterschool)
• Karen Michem (zorgleerkracht kleuterschool)
Onderwijzers
• Charlot Bracke (1ste leerjaar)
• Dina Browaeys (3de-4de leerjaar)
• Sigrid De Ketelaere (5de-6de leerjaar)
• Katrien De Temmerman en Martine Desmedt (6de leerjaar)
• Christa Eeckhout (2de leerjaar)
• Joris Gossye (1ste-2de leerjaar)
• Greet Heyse (muzocoach)
• An Petit (leerkracht bewegingsopvoeding)
• Sara Remy en Nele Hoozee en Lotte Morel (3de leerjaar)
• Christel Vanden Berghe en Anneleen De Cuyper (4de leerjaar)
• Rita Van der Donckt (ICT-coördinator)
• Isabelle Volckaert en Lotte Morel (5de leerjaar)