Structuur

Onze beide vestigingsplaatsen in St.-Blasius-Boekel (De Baobab) en in Munkzwalm zijn gemengde basisscholen.

Kleuterafdeling

 • De kleuterafdeling in Zwalm telt 4 kleuterklassen.
 • extra aandacht voor de allerkleinsten
 • De kleuterafdeling in St.-Blasius-Boekel telt 2 kleuterklassen: peuters en eerste kleuter – tweede en derde kleuter.
 • Een kinderverzorgster geeft 3 halve dagen ondersteuning bij de jongste kleuters. Afhankelijk van de grootte van de groep wordt zij ingeschakeld in Zwalm en/of in St.-Blasius-Boekel.
 • Elke kleuterklas heeft twee lestijden bewegingsopvoeding.
 • Zweminitiatie voor de oudste kleuters.

Lagere afdeling

 • De lagere afdeling in Zwalm bestaat uit 6 klassen. De lagere afdeling in St.-Blasius-Boekel bestaat uit drie graadsklassen. Deze klassen worden op bepaalde tijdstippen opgesplitst.
 • Er is een ICT- leerkracht voor 8 lestijden, verdeeld over Zwalm en St.-Blasius-Boekel.
 • Er is een zorgcoördinator voor de school op maandag en dinsdag beschikbaar. Zorgleerkrachten zorgen voor bijkomende ondersteuning zorg in de klassen.
 • Een vakleerkracht ‘muzische opvoeding’ zorgt in elke klas (kleuter en lager) voor extra ondersteuning muzische opvoeding. Zij vult ook twee extra lestijden dans- en bewegingsexpressie in: één uur in St.-Blasius-Boekel en één in Zwalm. Wekelijks is er een andere klas aan de beurt.
 • Voor elke klas is er een bijzondere leermeester bewegingsopvoeding / zwemmen.
 • zwemmen in alle klassen, een volledige schooljaar.