Wie is wie?

dsc_0079-001 Mijnheer Geert (directeur)

dsc_0076-001 dsc_0067-001 dsc_0058-002 dsc_0063-001

juf Sabine, Lieve, Katrien en Lien (kleuter Munkzwalm)

dsc_0145-001 dsc_0082-001 juf Leentje en Frieda (kleuter Munkzwalm/Baobab)

kathleen dsc_0162-001 juf Kathleen en Angelique (kleuter Baobab)

dsc_0099-001 dsc_0110-001 dsc_0127-001 dsc_0097-001 dsc_0049-001 dsc_0083-001

juf Isabelle, Charlot, Christa, Sara, Jolien, Christel, Lut, Lotte, meester Jan en juf Katrien (lager Munkzwalm)

dsc_0149-001 dsc_0170-001 dsc_0176-001 

meester Joris, juf Dina, Sigrid (lager Baobab)

 juf Aglaja en Kimberly (zorgcoördinatie)

dsc_0033-001 juf Greet (muzocoach)

dsc_0139-001 juf  An (turnleerkracht)

dsc_0134-002 Rita en Karline (secretariaat)

 Fabienne en Nelly

dsc_0114-001 Kelly en Liesbeth

dsc_0004-001 Sabine,Els en Annie

dsc_0023-001 Freddy en Paul